Airco van 900.000 euro voor Tweelinghuis te Leiden

De gemeente Leiden moet fors meer investeren om het Tweelinghuis aan de Langegracht geschikt te maken voor het Servicepunt71, waarin verschillende gemeenten gaan samenwerken. Omdat Leiden als eigenaar van het pand de verhuurder is, draait de sleutelstad op voor een bedrag dat kan oplopen tot negen ton voor een nieuwe airco in het gebouw. Bureau Berenschot heeft onderzocht of het pand geschikt is om te flexwerken. Dat blijkt zonder die nieuwe luchtbehandelingsinstallatie niet het geval. Eerder begrootte Leiden de kosten voor aanpassing van het pand op een miljoen euro. Dat wordt nu dus bijna twee keer zo hoog.

De gemeente denkt de airco over 20 jaar te kunnen afschrijven. Daarmee komen de jaarlijkse kapitaallasten op zo'n 70.000 euro. Dat geld wil Leiden binnenhalen door het Servicepunt71 de komende jaren nóg goedkopere inkoopcontracten af te laten sluiten met leveranciers dan waar eerder al op was gerekend. Na drie jaar kan een deel van de huurwinst op het pand worden gebruikt.

Omdat het Servicepunt71 het pand al in september wil betrekken is haast geboden. De raad wordt daarom verzocht om per omgaande akkoord te gaan met de kredietverlening. Het alternatief is volgens het college veel onaantrekkelijker. Als het Servicepunt71 een andere plek zoekt, moet het hele computercentrum dat al aan de Langegracht is gevestigd meeverhuizen. Dat kost twee tot drie miljoen. Bovendien blijft Leiden dan mogelijk een tijd lang met een onverhuurd pand zitten.

Bron: Sleutelstad.nl

Op April 18, 2011